Kurumsal

Eğitim Misyonumuz

Eğitim: Aileden çevreye; çevreden topluma karşılıklı etkileşerek gelişen ve sürekliliği olan bir bütündür. Bu bütünlüğün en yoğun yaşandığı temel süreç ise bireyin öğrenim hayatıdır.

 

Bu bilinçle hedefimiz: Eğitimin her aşamasında öğrencilerini;

 

• Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı,

• Bilimi rehber edinen, yeniliklere açık,

• Edebi ve sanatsal yaklaşımları gelişmiş,

• Bilişim teknolojileri ve sosyal bilimleri yaşamın her safhasında kullanabilen,

• Birden fazla dil öğrenerek farklı kültürlerden daha fazla yararlanabileceği düşüncesini benimsemiş,

• Ulusal ve uluslar arası platformlar da kendisini ifade edebilen,

• Sorumluluk sahibi ve inisiyatif kullanan,

• Dürüst, cömert ve takım çalışması yapan,

• Demokratik lider niteliklerine sahip bir birey olarak yetiştirmektir.

[]
1 Step 1
Hızlı İletişim Formu
Adınız SoyadınızÖğrencinin Velisi
Telefon NumarasıVeli Telefon Numarası
MesajMesaj İçeriği
0 /
Previous
Next